Công ty TNHH Zimbi

Thế giới thiết bị nhà xưởng
Tel: 093113819
Email: kinhdoanh@zimbi.vn

Địa chỉ

VPDD: 78/3 Võ thi Sáu, Phường Tân Định, Quận 1

Kho: 83/11/30 Đường số 6, Phường Long Trường Quận 9